ก่ออิฐโชว์แนวทาสีขาว ชั้นวางไม้ เสาไม้โชว์สัจจะวัสดุ หน้าต่างโครงเหล็ก เฟี้ยวไปอีกแบบ