ความคืบหน้าก่อสร้างโครงสร้าง เสาคานชั้น 2 เตรียมขึ้นคานชั้น 3

PROJECT : HOMEOFFICE SAMUT PRAKARN

OWNER : KHAMRON & NATCHA TAVEETANASUB
HOMEOFFICE SAMUT PRAKARN