ปรับปรุงร้านอาหาร Karma Kamet สุขุมวิท24 งานสไตล์ loft china งานดิบๆ โชว์สัจจะวัสดุ อิฐ เหล็ก ไม้ ถือเป็นงานมันส์ๆอีก 1 งาน
by Morebrother & 95 Interior