โครงการ ปรับปรุง OFFICE บริษัท ภูกิจ ปิโตรเลียม บางบัวทอง

13895501_1082397608476550_9042015194760569124_n

ทางสถาปนิกได้รับโจทย์ จากเจ้าของโครงการ พื้นที่เดิมคือห้องน้ำพนักงานเก่าซึ่งอยู่ด้านหน้าโรงงาน ดูไม่เหมาะสมเพราะห้องน้ำอยู่หน้าโรงงาน จึงย้ายห้องน้ำอยู่ที่เหมาะสม และเปลื่ยนจากห้องน้ำเก่าเป็น OFFICE ของเจ้าของบริษัท โดยด้านหน้าโรงงานเก่าเรียบ ดูไม่น่าสนใจ สถาปนิกเลยนำเสนองานออกแบบช่องแสงกระจกโครงเหล็กยื่นออกจากอาคารเพื่อเกิดมุมมองที่น่าสนใจ สะท้อนถึงตัวตนเจ้าของโครงการ ที่เป็นผู้หญิง ที่เธอสวยครบเครื่อง ทำงานเก่ง มีรสนิยม รักครอบครัว มีลูกน้องเยอะ ใช้งานออกแบบสะท้อนผ่าน เส้น ระนาบ freeform design เพื่อขับจุดเด่นจากรูปด้านอาคารโรงงาน เกิดมุมมองและมิติน่าสนใจ

ด้วยคำนึงงบประมาณที่มีจำกัด สถาปนิกจึงรังสรรค์OFFICEของคุณผู้หญิงเจ้าของบริษัทท่านนี้ออกมาเพื่อเค้าโดยเฉพาะครับ

ลองติดตามความคีบหน้าหน้างานก่อสร้างจากที่นี้ครับ