ความก้าวหน้างานก่อสร้าง site เทียนทะเล20 บางขุนเทียน พระราม2 มาดูความเรียบร้อยเทเสาชั้นชั้น1 งานเร็วกว่าแผน งานเรียบร้อยดี