ร่าง SKECTHUP เพื่อเคลียร์ DRAWING และวัสดุ

B A A N T H A N A K U L (บ้านป๋าม้า)

อาคารพักอาศัย คสล. 3 ชั้น ซอยเทียนทะเล20 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ออกแบบ
BY YUTTAPONG / NATTAPONG THANAKULANUN
MOREBROTHER