อากาศร้อน ออกแบบสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับสภาพอากาศบ้านเรานั้นถือว่ามีความสำคัญมาก
“Tropical Architecture” ทำให้ผู้อยู่อาศัยอยู่ได้แบบเย็นสบายๆ
ARCHITECTURE DESIGN 2020
Concept “Tropical Architecture”
Project : Design Housing + Office
Morebrother
#Professional Architecture