“บรรยากาศ OFFICE กับการทำงานที่ดีมีความสัมพันธ์กัน
ทำบรรยากาศออฟฟิศ MASS อาคารและ Space ให้น่าสนใจ
กับ HOMEOFFICE SAMUT PRAKARN ”

PROJECT ARCHITECTURE DESIGN 2017
OWNER : KHAMRON & NATCHA TAVEETANASUB
HOMEOFFICE SAMUT PRAKARN

Morebrother Company Limited.
DESIGN DEVELOPMENT NO.1
by Yuttapong Thanakulanun / Somboon Phetnart

Www.morebrother.co.th