I LIKE THE GARAGE PART 3 (ต่อ)

อย่าลืมเรื่องวัสดุปูพื้นในโรงจอดรถ ควรเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย เพราะคราบน้ำมันเป็นอะไรที่ทำความสะอาดยาก กระเบื้องควรใช้กระเบื้องแบบผิวมันแบบเคลียบ

รายละเอียดเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจสร้างโรงจอดรถเพื่อเก็บรถที่ท่านรักและหลงใหล พบกันใหม่

by Tae morebrother