ผมเป็นคนหนึ่งที่รักและหลงใหลในรถ CLASSIC และมีความรู้ทางสถาปัตยกรรม จึงนำเสนอบทความ เรื่อง
GARAGE(โรงจอดรถ) ในหัวข้อ “I LIKE THE GARAGE PART 1” เพื่อเป็นข้อมูลหากท่านคิดจะสร้างโรงจอดรถ

1.โรงจอดรถควรวางในโครงสร้างที่แข็งแรงสามารถรับน้ำหนักรถและคนได้ และควรมีระบบระบายน้ำที่ดี มี SLOPE ทางน้ำไหล วัตถุปูพื้นควรทำความสะอาดง่าย

2.กำหนดจำนวนรถ จอดรถกี่คัน รถของท่านเป็นรถประเภทอะไร รถยนต์ รถกะบะ
หลักการทั่วไปของโรงจอดรถ
สำหรับรถยนต์ 1 คัน พื้นที่ 3.6×7.2 เมตร

สำหรับรถยนต์ 2 คัน พื้นที่ 7.2×7.2 เมตร

ควรมีพื้นที่สำหรับ FUNCTION อื่นๆเช่น พื้นที่สำหรับทางเดินและขนย้ายสิ่งของระหว่างรถกับบ้าน พื้นที่ส่วนเก็บของ เก็บเครื่องมือช่าง พื้นที่ส่วนนั่งเล่นและพูดคุย

รายละเอียดเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจสร้างโรงจอดรถเพื่อเก็บรถที่ท่านรักและหลงใหล พบกันใหม่
“I LIKE THE GARAGE PART 2”

by Tae morebrother