บริษัท MOREBROTHER ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท NARAI PROPERTY ให้ก่อสร้าง SALEOFFICE PARKLAND PHETKASEM 56

ขอบคุณผู้ใหญ่และผู้บริหาร NARAI ที่ให้โอกาสครับ