ขอบคุณทีม Training skim coat ผิวสีเทา จาก SCG ที่อธิบายขั้นตอนวิธีการทำงาน ฝึกอบรมและเพิ่มทักษะทีมช่างและแนะนำวัสดุทีมสถาปนิก เพื่อไปใช้กับหน้างานทั้งคุณภาพงาน(QC)