Posts filed under: บทความสถาปัตยกรรม

ขั้นตอนการออกแบบ

ขั้นตอนการออกแบบดำเนินการขั้นตอนดังนี้ 1.การศึกษากำหนดรายละเอียดโครงการ (Project Programming) 2.ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ(Feasibility Study) 3.แนวความคิดในการออกแบบ (Concept Design) 4.งานขั้นการออกแบบ (Design Stage) 4.1การออกแบบร่างทางเลือก (Schematic Design) 4.2การออกแบบร่างขั้นต้น (Preliminary design) 4.3การออกแบบรายละเอียด (Detail Design) จบขั้นตอนงานออกแบบแล้วสถาปนิกขออนุมัติจากลูกค้าเพื่อดำเนินการ 5.พัฒนาแบบก่อสร้าง (Design Development) แยกรายละเอียดดังนี้ 5.1แบบขออนุญาต (Submitted Drawings for Authority’s Permission 5.2แบบก่อสร้าง (Construction Drawings) 5.2.1 แบบเพื่อการประกวดราคา (Tender Drawings) 5.2.2...
Continue Reading →

ฮวงจุ้ย กับ สถาปัตยกรรม

ฮวงจุ้ย กับ สถาปัตยกรรม ในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมนั้น นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ลูกค้าแล้ว อาคารหลังนี้นำแนวคิดของสถาปนิก ซึ่งนำความรู้ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาออกแบบ ในด้านที่ตั้ง ทิศทางรูปแบบอาคาร เส้นสายทางสถาปัตยกรรม ยังนำเอาความเชื่อตำราภูมิโหราศาสตร์หรือฮวงจุ้ยเข้ามาประกอบกันด้วย เชื่อกันว่าเมื่อมีการออกแบบให้ถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้นและผสมประสานกับฮวงจุ้ย จะบันดาลให้เกิดผลดีและความรู้สึกดีทางใจต่อเจ้าของอาคารและผู้ใช้สอยได้ PROJECT ARCHITECTURE DESIGN 2017 RESIDENTIAL K’ PANTHAT RONGKAVIRIT SRINAKARIN SAMUT PRAKAN  ...
Continue Reading →

Mass Model คืออะไร

“Mass Model Study” คือ การทำโมเดลจำลองอาคารก่อนทำก่อสร้างจริงและก่อนทำDRAWING เพื่อดูเรื่อง รูปทรง(Shape), การสัญจร(Circulation) ที่ว่าง (Space) บางครั้งการมองในภาพ 3d อาจไม่รายละเอียดพอ...
Continue Reading →

เทคโนโลยี ทำให้ออกแบบง่ายขึ้น ภาค3

เทคโนโลยี ทำให้ออกแบบง่ายขึ้น ประชุมกับลูกค้าSKYPEในมือถือ Present แบบครั้งที่ 2 ชั่วโมงเร่งด่วน Project Interior Design 2017 Atomic beerpong Thonglor Bangkok...
Continue Reading →

ขั้นตอนการออกแบบ

ขั้นตอนการออกแบบดำเนินการขั้นตอนดังนี้ 1.การศึกษากำหนดรายละเอียดโครงการ (Project Programming) 2.ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ(Feasibility Study) 3.แนวความคิดในการออกแบบ (Concept Design) 4.งานขั้นการออกแบบ (Design Stage) 4.1การออกแบบร่างทางเลือก (Schematic Design) 4.2การออกแบบร่างขั้นต้น (Preliminary design) 4.3การออกแบบรายละเอียด (Detail Design) จบขั้นตอนงานออกแบบแล้วสถาปนิกขออนุมัติจากลูกค้าเพื่อดำเนินการ 5.พัฒนาแบบก่อสร้าง (Design Development) แยกรายละเอียดดังนี้ 5.1แบบขออนุญาต (Submitted Drawings for Authority’s Permission 5.2แบบก่อสร้าง (Construction Drawings) 5.2.1 แบบเพื่อการประกวดราคา (Tender Drawings) 5.2.2...
Continue Reading →

เทคโนโลยีช่วยให้ทำงานก่อสร้างและชี้แจ้งแบบให้กับช่างได้ง่ายขึ้น ภาค 1

เทคโนโลยีช่วยให้ทำงานก่อสร้างและชี้แจ้งแบบให้กับช่างได้ง่ายขึ้น ……   รูปภาพเซาะร่องผนังฝั่งสเตนเลส 1cm.แล้วยิงซิลิโคนช่วยกันไม่ให้น้ำซึมระหว่างอาคารเก่ากับส่วนต่อเติม เกล็ดความรู้เรื่องก่อสร้างเล็กน้อยครับ...
Continue Reading →

มุมมองแรกของความสวยของบ้านเริ่มที่ประตูรั้ว

มุมมองแรกของความสวยของบ้านเริ่มที่ประตูรั้ว  เจ้าของบ้านชอบให้กรุไม้เนื้อแข็ง “ไม้ตะแบก” ไม่ทาน้ำยาเคลียบผิว โชว์ความดิบของวัสดุ เท่ไปอีกแบบ...
Continue Reading →

ก่ออิฐโชว์แนวทาสีขาว VS เสาไม้โชว์สัจจะวัสดุ

ก่ออิฐโชว์แนวทาสีขาว ชั้นวางไม้ เสาไม้โชว์สัจจะวัสดุ หน้าต่างโครงเหล็ก เฟี้ยวไปอีกแบบ...
Continue Reading →

Idea ออกแบบ LOGO

ผลงานออกแบบ Site บางบัวทอง บ้านคุณออย Idea ออกแบบ มาจาก ตัวอักษร O (คุณOIL) กับ A(คุณAEK) และ M (น้องMINDลูกสาว 3 สมาชิกในครอบครัว  มาพัฒนามาเป็นรูปแบบที่ลงตัว งานออกแบบคงได้แต่อยู่ในฝัน หากไม่ทำออกมาจริง ขอบคุณทีมช่าง More Brother กับผลงานชิ้นนี้ครับ...
Continue Reading →