Monthly Archives: March 2024

ทางบริษัท สถาปนิกมอร์บราเธอร์ จำกัด โดย คุณสมบูรณ์ เพ็ชรนารถ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ เข้าร่วมตรวจวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ทางบริษัท สถาปนิกมอร์บราเธอร์ จำกัด โดย คุณสมบูรณ์ เพ็ชรนารถ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ เข้าร่วมตรวจวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ #สำนักงานสถาปนิกมอร์บราเธอร์ / Morebrother #สถาปัตยกรรม#ออกแบบสถาปัตยกรรม...
Continue Reading →

ขั้นตอนงานออกแบบจนไปถึงงานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนงานออกแบบจนไปถึงงานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ มีองค์ประกอบและปัจจัยในการทำงานกับสถาปนิก ผู้รับเหมา งบประมาณก่อสร้าง ที่ปรึกษาโครงการ ที่เจ้าของบ้านต้องมีความเข้าใจกระบวนการทำงานและผลักดันเสร็จสมบูรณ์ บางครั้งไม่ได้มองที่ราคาที่ถูกที่สุด แต่หาทีมทำงานก่อสร้างที่มีศักยภาพได้คุณภาพ มีประสบการณ์ รับผิดชอบงาน #สำนักงานสถาปนิก#มอร์บราเธอร์#ออกแบบบ้าน#ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง#ขั้นตอนงานออกแบบสถาปัตยกรรม...
Continue Reading →

ความคืบหน้าหน้างานก่อสร้าง อาคารพักอาศัย 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง SITE บางนา

ความคืบหน้าหน้างานก่อสร้าง อาคารพักอาศัย 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง หมวดงานสถาปัตยกรรม Project : MINIMAL MODERN ARCHITECTURE Residential building project 2 floors, 2 buildings Location : 153Soi Bangna-Trad 38, Bangna Bangkok Owner : Khun Nitima Boontamsonthi Area : 500 sq.m / 2 buildings Architect...
Continue Reading →

MOREBROTHER INTERNSHIP 2567

บริษัท มอร์บราเธอร์ จำกัด รับสมัครนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2567 สามารถส่งเอกสารเข้ามาได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 พฤษภาคม 2567 รายละเอียด 1. Portfolio (PDF) 2. ข้อมูลแนะนำตัว / ช่วงที่ต้องการฝึกงาน ส่งเอกสาร MOREBROTHER2015@gmail.com LINE @MOREBROTHER หรือ TAEMORE #ฝึกงานสถาปัตย์#ฝึกงานสถาปัตย์2567#ฝึกงานสถาปัตย์2024...
Continue Reading →