Monthly Archives: January 2019

งานออกแบบและเขียนแบบควรให้ความสำคัญ

การสร้างบ้านขึ้นมาสักหลัง ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครหลายๆ คน ใช้พลัง ความอดทน การแก้ปัญหา มีบุคคลอื่นๆ มาเกี่ยวข้อง ทั้งสถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา เจ้าของบ้าน ผู้ควบคุมงาน ตกแต่งภายใน และมีปัจจัยหลายเรื่อง เพื่อแก้ปัญหา ผลักดันงานก่อสร้างจนส่งมอบงานให้เจ้าของบ้าน ดังนั้นควรให้ความสำคัญงานออกแบบและเขียนแบบในแต่ละขั้นตอนนี้อย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เป็นแบบคู่มือทำบ้านในฝันมาเป็นงานก่อสร้าง โดยเฉพาะในขั้นตอนการออกแบบบ้าน และคนที่มีบทบาทสำคัญที่สุดคงเป็นใครไม่ได้นอกจาก “สถาปนิก และตัวเจ้าของบ้านเอง” เพราะบุคคลทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ร่วมกำหนดสไตล์ ขอบเขต รวมถึงงบประมาณในการสร้างบ้านว่าจะออกมาในรูปแบบใด...
Continue Reading →

ออกแบบอาคารเรียน 3 ห้องโรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน อำเภอบ้านคา ราชบุรี

ผอ.โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน อำเภอบ้านคา ราชบุรี โทรหาผมในสถานะสถาปนิกให้ช่วยออกแบบอาคารเรียน 3 ห้อง ให้เด็กๆโรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโปรเจคที่บริษัทสถาปนิก MOREBROTHER อยากจะช่วยเหลือเพื่อคืนสู่สังคม ผมรับปากออกแบบโดยทันที ด้วยงบประมาณที่ได้รับการบริจาคมาจากรัฐบาลเกาหลีและชมรมโรตารี่ งบประมาณ 1,000,000 บาท โดยตัวโรงเรียนจะมี 3 ห้องเรียน บิดแกนเข้าถนนด้านหน้าเพื่อเปิดมุมมอง โดยใช้วัสดุก่อสร้างหลักเป็นเหล็ก และอิฐเพื่อความแข็งแรง การออกแบบโครงสร้างห้องเรียนให้สูงโปร่ง หันอาคารทางทิศเหนือ ใต้ เหมาะกับอากาศของเมืองไทยยังช่วยให้อากาศถ่ายเทไหลเวียนได้ดีด้วย...
Continue Reading →