ฮวงจุ้ย กับ สถาปัตยกรรม ในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมนั้น นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ลูกค้าแล้ว อาคารหลังนี้นำแนวคิดของสถาปนิก ซึ่งนำความรู้ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาออกแบบ ในด้านที่ตั้ง ทิศทางรูปแบบอาคาร เส้นสายทางสถาปัตยกรรม ยังนำเอาความเชื่อตำราภูมิโหราศาสตร์หรือฮวงจุ้ยเข้ามาประกอบกันด้วย เชื่อกันว่าเมื่อมีการออกแบบให้ถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้นและผสมประสานกับฮวงจุ้ย จะบันดาลให้เกิดผลดีและความรู้สึกดีทางใจต่อเจ้าของอาคารและผู้ใช้สอยได้ PROJECT ARCHITECTURE DESIGN 2017 RESIDENTIAL K’ PANTHAT RONGKAVIRIT SRINAKARIN SAMUT PRAKAN  ...
Continue Reading →