ขั้นตอนงานออกแบบจนไปถึงงานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ มีองค์ประกอบและปัจจัยในการทำงานกับสถาปนิก ผู้รับเหมา งบประมาณก่อสร้าง ที่ปรึกษาโครงการ ที่เจ้าของบ้านต้องมีความเข้าใจกระบวนการทำงานและผลักดันเสร็จสมบูรณ์ บางครั้งไม่ได้มองที่ราคาที่ถูกที่สุด แต่หาทีมทำงานก่อสร้างที่มีศักยภาพได้คุณภาพ มีประสบการณ์ รับผิดชอบงาน

#สำนักงานสถาปนิก#มอร์บราเธอร์#ออกแบบบ้าน#ขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง#ขั้นตอนงานออกแบบสถาปัตยกรรม