การสร้างบ้านขึ้นมาสักหลัง ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครหลายๆ คน ใช้พลัง ความอดทน การแก้ปัญหา มีบุคคลอื่นๆ มาเกี่ยวข้อง ทั้งสถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา เจ้าของบ้าน ผู้ควบคุมงาน ตกแต่งภายใน และมีปัจจัยหลายเรื่อง เพื่อแก้ปัญหา ผลักดันงานก่อสร้างจนส่งมอบงานให้เจ้าของบ้าน

ดังนั้นควรให้ความสำคัญงานออกแบบและเขียนแบบในแต่ละขั้นตอนนี้อย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เป็นแบบคู่มือทำบ้านในฝันมาเป็นงานก่อสร้าง

โดยเฉพาะในขั้นตอนการออกแบบบ้าน และคนที่มีบทบาทสำคัญที่สุดคงเป็นใครไม่ได้นอกจาก

“สถาปนิก และตัวเจ้าของบ้านเอง”

เพราะบุคคลทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ร่วมกำหนดสไตล์ ขอบเขต รวมถึงงบประมาณในการสร้างบ้านว่าจะออกมาในรูปแบบใด